Pričetek Direktorske šole 2023

Alma Mater je pričela z izvajanjem Programa za vodenje socialno varstvenega zavoda – Direktorska šola za leto 2023, ki je namenjena predvsem na novo imenovanim direktorjem in vodjem služb v socialno varstvenih zavodih.


Direktorska šola, ki je bila v lanskem letu prvič izvedena, se je izkazala za izjemno uspešen in predvsem zelo koristen izobraževalni program. Vsebine izobraževanja so razdeljene na vodenje zavoda, razvoj kadrov in upravljanje ter oblikovanje novih rešitev z vidika družbenih sprememb.

Letošnje udeležence je uvodoma pozdravila doc. dr. Barbara Toplak Perović, glavni tajnik Alma Mater Europaea – ECM in predavateljica na programu. »Skozi izobraževanje bodo pridobili nova znanja, spretnosti ter sposobnosti, ki jih bodo lahko integrirali v celovito razumevanje obravnavanih tematik ter uporabili v praksi pri vodenju socialno varstvenih zavodov,« je povedala in dodala, da so predavatelji habilitirani učitelji na Alma Mater s poglobljenimi znanji s področij managementa, sociale, zdravstva, informatike in drugih disciplin, pomembnih za uspešno delovanje in bodoči razvoj socialno varstvenih zavodov.

Program, sestavljen iz osmih izobraževalnih modulov, temelji na usmeritvah Socialne zbornice Slovenije, ki je odgovorna za izvajanje. »Socialna zbornica Slovenije želi s tovrstnim strokovnim izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev na področju socialnega varstva dvigniti raven izobrazbe in usposobljenosti, izboljšati kvalitete storitev v sistemu socialnega varstva ter spodbuditi koncept vseživljenjskega učenja za delo,« je povedal Vinko Kolbl, generalni sekretar socialne zbornice Slovenije.

Več o programu najdete TUKAJ.

Uzarja Tržič