Alma Mater Europaea – ECM v mesecu januarju 2023 znova pričenja s Programom za vodenje socialno varstvenega zavoda – direktorsko šolo, ki je namenjena na novo imenovanim direktorjem in vodjem služb v socialno varstvenih zavodih.

Vsebine izobraževanja so razdeljene na vodenje zavoda, razvoj kadrov in upravljanje ter oblikovanje novih rešitev z vidika družbenih sprememb.

Predavatelji so habilitirani učitelji na Alma Mater Europaea – ECM s poglobljenimi znanji s področij managementa, sociale, zdravstva, informatike in drugih disciplin, pomembnih za uspešno delovanje in bodoči razvoj socialno varstvenih zavodov.

Udeleženci bodo tako pridobili potrebna nova znanja, spretnosti ter sposobnosti, ki jih bodo zmožni integrirati v celovito razumevanje in uporabiti v praksi pri vodenju socialno varstvenih zavodov. Srečanja bodo potekala enkrat mesečno v tridnevnih sklopih (četrtek, petek, sobota). Vse kandidate vljudno vabimo, da se prijavijo na spletni strani programa, kjer lahko najdejo tudi vse podrobnosti o programu.