PODELILI SMO DIPLOME DIREKTORSKE ŠOLE ALMA MATER

Zaključili smo s programom za vodenje socialno varstvenega zavoda